Ziekte en afwezigheid

Ziekte

We verwachten dat onze leerlingen aanwezig zijn op school tijdens de lessen en schoolactiviteiten.
Natuurlijk kan het dat je kind weleens ziek wordt. Is je kind meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen (weekends tellen mee) ziek ? Dan moet je de school een medisch attest bezorgen.
Voor korte afwezigheden van 1 tot en met 3 dagen volstaat een briefje van de ouder (z-briefje). Let op want zo’n briefje kan je maximum 4 keer per schooljaar schrijven. Vanaf de 5de afwezigheid moet je steeds een doktersbriefje voorleggen.

Consultaties

We begrijpen dat het soms niet anders kan maar we vragen toch om doktersbezoeken zoveel mogelijk buiten de schooluren te plannen. Vergeet niet om na een afspraak binnen de schooluren aan de dokter een afwezigheidsbriefje te vragen.

Afwezigheden

Soms is een kind om een andere reden afwezig : begrafenis, deelname culturele of sportieve manifestaties, feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing, … Hiervoor gelden de z-briefjes niet! Bespreek dit op voorhand met de directie voor een eventuele toestemming en bezorg een officieel document of geschreven verantwoording.

Problematische afwezigheden

Zijn je z-briefjes op, kan je geen medisch attest bezorgen of heb je op voorhand geen toestemming gevraagd om je kind thuis te houden, dan noteert de leerkracht een b-code. Dit is een onwettige afwezigheid.

Om je beter van dienst te zijn maakt deze site gebruik van cookies.

Accepteer onze cookies om zo vlot mogelijk op onze website te surfen. Meer info over het privacybeleid, klik hier