Afwezigheden

← Praktisch

De ouders verwittigen de school bij afwezigheid.

Dit kan telefonisch op 03/889 44 74 of via secretariaat@olvpls.be.

 1. Wegens ziekte

  • is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een medisch attest verplicht.
  • is het kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar worden gebruikt.
  • is het kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.
  • consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.
 2. Andere afwezigheden

  Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn.
  De ouders bespreken dit op voorhand met de directie.
  De directie kan geenszins de toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken of later terug te keren.

  Als een leerling feestdagen, inherent aan een levensbeschouwelijke overtuiging, wenst te beleven moet dit vooraf en schriftelijk gemeld worden aan de school.

  Voorbeeld : moslim – Suikerfeest (1 dag) en Offerfeest (1 dag).

  Afwezigheidsbriefjes 2023-2024 hier downloaden

 3. Medicatie

Als kinderen medicijnen nodig hebben die niet thuis gegeven kunnen worden, kan de school ze toedienen. Hiervoor moeten de ouders altijd een ondertekend doktersattest meegeven met :

 • De naam van de arts, de leerling en de ouders
 • De naam van de medicatie
 • De vorm (tabletjes, siroop, …)
 • Het tijdstip waarop de medicatie moet gegeven worden
 • De hoeveelheid
 • De wijze van bewaring

De school zal nooit medicatie toedienen op eigen initiatief. Daarvoor zijn we onbevoegd.