Informatiefjes

Informatiefje 25 – 23 april 2021

Kalender
Vrijdag 23 april: AED-workshop 6abc
Maandag 26 april: ouderraad via teams
Donderdag 29 april: geen huiswerkklas wegens personeelsvergadering
Zondag 9 mei: bloemenactie ouderraad

AED-workshop
Onze leerlingen van 6abc kregen vandaag een praktische workshop rond basisreanimatie en het gebruik van een AED toestel. Een automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. Het toestel geeft gesproken instructies en helpt tot professionele hulpverleners het kunnen overnemen. Een AED is veilig want het bepaalt volledig zelf of een elektrische schok nodig is. Het is dus onmogelijk om het toestel verkeerd of onnodig te gebruiken. De gemeente Bornem beschikt over een vijftiental toestellen die 24/7 toegankelijk zijn. Sowieso heeft elk gemeenschapshuis en gemeentelijke zaal zijn eigen AED.

Bloemenactie
Volgende week bezorgen we jullie het formulier van de bloemenactie georganiseerd door de ouderraad. Zij hopen dat jullie heel wat mama’s/oma’s/moekes of plusmama’s verrassen op zondag 9 mei! Denken jullie ook nog even aan de boekenbeurs tijdens de week van 21 juni? Boeken of strips in goede staat mogen nog steeds binnen gebracht worden.

Corona-update
Sinds het einde van de paasvakantie wordt er niet meer gewerkt met kleurcodes maar met veiligheidsmaatregelen.
Bij een besmetting bespreekt het CLB de maatregelen die moeten genomen worden. Zij kunnen naargelang de situatie bijvoorbeeld beslissen of een hele klas of slechts enkele leerlingen in quarantaine moeten. Krijgen jullie van ons een telefoontje? Dan is het heel belangrijk om jullie kind onmiddellijk op te halen en te wachten op de instructies van het CLB.

Terugbetaling zeeklassen
De creditnota’s van de voorschotten “zeeklassen” voor 5abc werden aangemaakt. De terugbetalingen staan eind volgende week op jullie rekening.

Bebat
Tot en met 14 mei krijgen we per ingezamelde kilo gebruikte batterijen het dubbel aantal punten. De ideale gelegenheid om het puntensaldo van onze school een extra boost te geven. Helpen jullie ons sparen voor allerlei didactisch materiaal? Opgelet: enkel huis-tuin-en-keukenbatterijen zijn toegelaten.  Alvast bedankt!

Pet op tegen kanker
Jullie kunnen deze actie van “kom op tegen kanker” voor kinderen steunen door een petpakket aan te kopen; Verkrijgbaar in o.a. Colruyt, Dreamland, Standaard Boekhandel,…

 

Inschrijven voor onze nieuwsbrief?

Vul je e-mailadres hieronder in en bevestig je e-mailadres a.d.h.v. de ontvangen activatie e-mail.

archief