Inschrijvingen en schoolverandering

← Praktisch

Inschrijvingen

Alvast welkom op de olvp lagere school.

Voor een inschrijving op onze school maak je best een afspraak.
Dat kan via secretariaat@olvpls.be, telefonisch 03/889 44 74 of 0473/95 32 67 (Nathalie Smet).

De capaciteit van onze school werd vastgelegd op 450 leerlingen.

Er zijn twee inschrijfperiodes

De eerste periode voor inschrijving van broers en zussen en kinderen van personeel loopt van 15 januari tot de laatste schooldag van februari.
Vanaf de eerste schooldag van maart zijn alle ouders welkom voor inschrijving.

Voorrang broers en zussen

Onder broer of zus verstaan we kinderen van dezelfde moeder of vader, al dan niet wonend op hetzelfde adres, ofwel geen gemeenschappelijke ouders, maar wonend op hetzelfde adres.

Schoolverandering

Ouders kunnen op elk moment van het schooljaar hun kind van school laten veranderen. De verantwoordelijkheid om een kind midden in het schooljaar te veranderen, ligt volledig bij de ouders. Wij raden aan om er niet licht mee om te springen, in het belang van het algemeen welzijn van het kind. Van school veranderen tijdens de grote vakantie vraagt geen officiële documenten. Wel verwachten wij een mededeling vanwege de ouders ten laatste op 25 juni.

Voorafgaand de definitieve schoolverandering is er steeds een gesprek met de directie. Na inschrijving moet de directeur de schoolverandering doorgeven aan de oorspronkelijke school. Dit gebeurt door een aangetekend schrijven of door ondertekening voor ontvangst.