Leerlingenfacturatie

Basisonderwijs moet voor iedereen gratis toegankelijk zijn, volgens de wet.

Dat betekent dat de school geen inschrijvingsgeld vraagt. Tevens voorziet zij de leerlingen van alle belangrijke schoolbenodigdheden zoals handboeken, werkschriften, huiswerkmappen en schrijfgerei.

De school zal echter bepaalde kosten aan de ouders rekenen zoals voor uitstappen. Voor deze kosten moet de school rekening houden met een maximumfactuur.

Middagdrankjes, tijdschriften, … behoren niet tot deze maximumfactuur.

Alle kosten verschijnen op de schoolrekening, een factuur die we 4x per jaar opstellen.
•  Schoolrekening 1 : september en oktober
•  Schoolrekening 2 : november en december
•  Schoolrekening 3 : januari, februari en maart
•  Schoolrekening 4 : april, mei en juni

Mogen wij echt met aandrang vragen deze rekeningen binnen de 14 dagen te betalen met vermelding van het OGM-nummer ?

Ouders die met financiële problemen kampen, kunnen steeds op het secretariaat terecht. Samen zoeken we een oplossing bijvoorbeeld door middel van een aangepast betalingsplan.

Als er geen sprake is van financiële problemen en de rekeningen geheel of gedeeltelijk onbetaald blijven, dat zet de school volgende stappen :
•  Eerste schriftelijke herinnering van de schoolrekening
•  Telefonisch contact van de school
•  Tweede schriftelijke herinnering
•  Uitnodiging voor een gesprek