Leerlingenraad

← Organisatie

Bij de start van het schooljaar wordt vanaf het derde leerjaar in elke klas één afgevaardigde leerling verkozen.

De leerlingenraad vergadert onder begeleiding van een leerkracht. Deze leerkracht legt de voorstellen, ideeën en bemerkingen voor tijdens de personeelsvergadering.