Medicatie

Als kinderen medicijnen nodig hebben die niet thuis gegeven kunnen worden, kan de school ze toedienen. Hiervoor moeten de ouders altijd een ondertekend doktersattest meegeven met :

  • De naam van de arts, de leerling en de ouders
  • De naam van de medicatie
  • De vorm (tabletjes, siroop, …)
  • Het tijdstip waarop de medicatie moet gegeven worden
  • De hoeveelheid
  • De wijze van bewaring

De school zal nooit medicatie toedienen op eigen initiatief. Daarvoor zijn we onbevoegd.