Ongevallen

De leerlingen zijn verzekerd tegen ongevallen op school en op weg van en naar de school.

Schade aan kledingstukken e.d. worden niet verzekerd.

Brillen worden vergoed tot een bedrag van 350 euro en enkel indien de bril gedragen werd op het ogenblik van de feiten.

Tandletsels zijn verzekerd tot de leeftijd van 21 jaar.

Bij een ongeval wordt volgende procedure gevolgd :

•  Als een kind gevallen is en er is een vermoeden van ernstig letsel, kan de school beslissen om naar het ziekenhuis te gaan. Hiervoor wordt vooraf de toelating gevraagd aan de ouders. Indien de ouders de mogelijkheid hebben, wordt hen gevraagd het kind op te halen voor verdere behandeling.
•  De school maakt digitaal een dossier aan met volgende documenten :
o  begeleidende brief
o  aangifte schoolongeval
o  medisch attest in te vullen door de behandelende arts
o  een uitgavestaat voor het ziekenfonds

•  Het persoonlijk aandeel wordt door de schoolverzekering terugbetaald. Hiervoor dienen de ouders de bewijzen en het aangifteformulier te verzenden naar : IC verzekeringen – dienst verzekeringen – Handelsstraat 72, 1040 Brussel. Faxen kan ook : 02/509 96 08.