Oudercontact

← Praktisch

De ouders en de school zijn partners in de opvoeding van je kind. Het is om die reden belangrijk dat je zicht hebt op de werking van onze school, dat je geïnformeerd wordt en blijft over de evolutie van je kind(eren). Communicatie kan dagelijks via de schoolagenda maar wij wijzen jullie graag op volgende mogelijkheden :

Informele contacten

Aarzel niet om de klasleerkracht aan te spreken bij eventuele vragen of problemen. Een openhartig gesprek met haar/hem leidt vaak tot goede oplossingen. Raak je er met de klasleerkracht niet uit, dan kan de tussenkomt van de zorgleerkracht of directie soelaas bieden.

Formele contacten

Eind augustus houden we een kijkmoment voor de ouders en leerlingen van het eerste leerjaar.
Begin september organiseren we een onthaalavond voor alle ouders. 
Om je te informeren over de evolutie van je kind houden we twee individuele oudercontacten. We verwachten dat je als ouder steeds ingaat op deze uitnodigingen.