Schoolbestuur

← Organisatie

Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor alles wat in de school gebeurt.

Ons schoolbestuur heet : vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem.

Contact opnemen met het schoolbestuur kan via: de voorzitter Dhr. Koen Maerevoet.

De voorzitter en leden van de raad van bestuur kan je terugvinden in het schoolreglement.

 

Website: www.ksgrootbornem.be