Schoolrekening

← Praktisch

Er zijn 4 schoolrekeningen per jaar : november, januari, april en juni.

De schoolrekeningen moeten binnen de 14 dagen betaald worden met vermelding van het OGM-nummer.

Problemen bij schoolrekeningen :

Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen met de directie.

Het is de bedoeling dat er afspraken gemaakt worden over een aangepaste betalingswijze door bijvoorbeeld een afbetalingsplan op te stellen. Na uitputting van alle redelijke middelen zal de school echter de noodzakelijke rechtsmiddelen aanwenden.

School- en studietoelagen :

Hebt u recht op een studietoelage, dan wordt deze automatisch toegewezen. Voor meer informatie www.studietoelagen.be.

Overzicht :

Verplichte activiteiten per klas

Prijs

Zwemvervoer

Gratis

Schoolreis

± € 25,00

Theater

€ 5,00

Film

€ 4,00

Sportdagen en – activiteiten

± € 40,00

Diversen

€ 10,00

Totaal voor het schooljaar : maximum € 90,00 per kind

Verplichte bijdrage extra diensten

Prijs

Badmuts

€ 2,50

Turn t-shirt

€ 7,00

Middagverblijf

€ 0,50

Middagdrankje

€ 0,50

Meerdaagse uitstappen

Prijs

1ste leerjaar : sprookjesklassen

€ 40,00

4de leerjaar : sportklassen

€ 15,00

5de leerjaar : zeeklassen

€ 195,00

6de leerjaar : bosklassen

€ 195,00

Totaal voor de volledige duur lager onderwijs : maximum € 445 per kind

Niet verplicht aanbod per klas

Prijs

   

Vakantieboek

van € 8,00 tot € 10,00

Nieuwjaarsbrief

€ 0,75

Schoolfotografie

€ 15,00 + € 3,00 (klasfoto)

Deze prijzen zijn richtprijzen.